Antika ve Antikacılık Nedir

Blog Sözümüz:

“Zihinde canlandırdığınız olaylar adeta yaşayacaklarınızın fragmanıdır”

Cengiz Erşahin (Kafesin İçerisindeki Hayat)

ANTİKA: Eski zamanlardan kalma, tarihi değeri olan, nadir bulunan eşya. İtalyanca bir kelimedir. Osmanlılarda antika yerine ”Giranbaha tuhaf tefarik” (pahası ağır, az bulunan, hoşa giden, mümtaz eşya) tabiri kullanılırdı. 19. yüzyıldan itibaren dilimizde kullanılmaya başlandı ve sonrasında yerleşti. Tarih boyunca kurulan devletlerin Ata yadigarlarını muhafaza etmeleri, saklamaları, antikaya duyulan önemi arttırmıştır. Ayrıca eskiye karşı merak ve ilgi paha biçilmez koleksiyonları meydana getirmiştir. Devletlerin yıkılması, yangın, sel, deprem gibi felaketler bunlardan pek çoğunun harap olmasına sebep olmuştur. Bir de kıymetini anlamayan mirasçıların eline düşenler komik denilecek fiyatlara elden çıkmıştır. Osmanlıya ait eserler bugün müzelerde saklanmaktadır. Bunların hepsi bir tarihtir. Birçok tarihi eserin kıymetini bilmediğimiz için çalınarak yabancı ülkelerdeki müzelerde sergilenmektedir. Günümüzde antik eserlerin ülke dışına çıkarılması yasaktır. ANTİKA toplayan, satan, satın alan ve ticaretini yapan kişiyada kişilere ”ANTİKACI” denir. Antikalar yapıldıkları yer ve zamana göre adlandırılabilirler. Bir İngiliz antikası Kral George yada Kraliçe Victoria dönemlerinde yapıldığı için onların adıyla anılabilir. Bir Fransız antikası XV. Louis ya da Napolyon dönemiyle ilişkilendirilebilir. Bir eşyanın antika sayılabilmesi için yapıldığı yerin ve zamanın kanıtlanması gerekir. Pek çok eşyada hangi fabrikada yapıldığı ya da hangi ustanın elinden çıktığını belirten işaret vardır ve bu durumda antikalığı kuşku götürmez. Üzerinde işaret bulunmayan antikaların nerede ve ne zaman yapıldığını ise uzmanlar, malzemesine, modeline, renklerine ve yapımındaki ustalığa bakarak anlayabilirler. Antika objelerin ekspertizi müzeler ve ekspertiz şirketleri tarafından yapılır.

Sevgiler
Sesil Müzayede ve Sattimsattim.com.tr Kurucusu
Hüsran Akıllıoğlu

Sepetinizde ürün bulunmuyor.